لطفا به نکات زیر توجه فرمائید :
  1. کاربران گرامی نام کاربری وکلمه عبور شما به صورت پیش فرض به ترتیب کد پرسنلی و شماره حساب بانکی شما می باشد .
  2. کارکنان عزیز توجه فرمائید که به ابتدای نام کاربری خود حرف لاتین E را اضافه نمایند .
    نمونه ( شناسه کاربری  :     E186 )
  3. اساتید گرامی توجه فرمائید که به ابتدای نام کاربری خود حرف لاتین P را اضافه نمایند .
    نمونه ( شناسه کاربری  :     P186 )

         سامانه فیش حقوقی  دانشگاه آزاد اسلامی        IAUWage  Copyright © 2010, PJE.ir.